Semi Di Pace

42esimo Semi di Pace: dalla Romania la testimonianza di Andreea Chindris

Buongiorno, Mi chiamo Andreea e vi ringrazio per aver permesso la mia presenza al vostro fianco, oggi, in un giorno così importante per tutti noi. Voglio raccontarvi come ho conosciuto l’associazione Semi di Pace e come oggi sono coinvolta nelle azioni portate avanti dall’associazione con sede in Romania e che aiuta tanti bambini poveri. Ho vissuto per molti anni nella casa dei bambini a Odorheiu Secuiesc, un luogo dove ho incontrato il signor Luca e le altre persone che sono venute a Odorhei molti anni fa per visitarci e sostenerci. Ancora mi ricordo (la Pasta cucinata e servita da voi). Da allora e fino ad oggi, sono grata che mi abbiate offerto la possibilità di contribuire, a mia volta, all’integrazione dei bambini nella società. Sono uscita anche io dal sistema di protezione, ho frequentato l’Università e oggi lavoro come infermiera, e sostengo le famiglie svantaggiate iscritte all’associazione di Brasov.Nel 2020 nasce ufficialemente Semi di Pace Romania, su iniziativa di un gruppo di volontarie di Brasov e del Consiglio Direttivo di Semi di Pace Italia. Da allora e fino ad oggi, l’associazione ha svolto numerose azioni umanitarie che sono venute in aiuto dei beneficiari della nostra associazione.Insieme ai volontari e alla responsabile, Madalina, svolgiamo attività che hanno un grande impatto sulla vita dei più poveri. A Brasov è presente un servizio di distribuzione di cibo/vestiti e tante altre cose essenziali affinché un bambino possa svolgere le sue attività quotidiane in modo ottimale.Vorrei citare alcune delle attività che svolgiamo a Brasov:

A NATALE SII SOLIDALE

IL CONIGLIO SOLIDALE

PRONTO PER LA SCUOLA

PRIMO GIUGNO – LA FESTA DEL BAMBINO

RACCOLTA FONDI

SOSTENERE I RIFUGIATI DALL’UCRAINA

Ringraziamo tutti per le donazioni fatte ai rifugiati, ringraziamo anche il Consiglio Direttivo di Semi di Pace, che ha recentemente delegato la visita del Presidente Luca ed Erika in Romania. È importante andare sul territorio per poter osservare i reali bisogni dei meno fortunati.Voglio anche dirvi che la scorsa settimana un’altra famiglia ci ha chiesto aiuto: ci hanno contattato telefonicamente e ci hanno chiesto di aiutarli. Si tratta di un padre la cui moglie è venuta a mancare nel mese di aprile, lasciandolo con 2 figli minorenni alle sue cure. Affrontiamo tali casi ogni giorno e la nostra missione è disporre delle risorse necessarie per soddisfare tutte le richieste. Crediamo che solo con il vostro aiuto, di voi che avete sempre donato, e con quello di Dio, possiamo offrire un bagaglio di felicità nell’anima di chi si trova in situazioni disperate.In conclusione, vi ringrazio nuovamente e non vediamo l’ora di vedervi a Brasov, in Romania.Buon compleanno, Semi di Pace! Insieme creiamo il futuro.Grazie!!

Bună ziua,
Numele meu este Andreea și vă mulțumesc că ați facilitat prezența mea alături de voi, astăzi, într-o zi atât de importantă pentru noi toți. Doresc să vă povestesc cum am cunoscut asociația Semi di Pace și cum astăzi, mă implic în acțiunile desfășurate de asociația care are sediu în România și care ajută mulți copii săraci. Eu am locuit foarte mulți ani la Casa Sf. Iosif, din Odorheiu Secuiesc, locul în care l-am cunoscut pe domnul Luca și celelate persoane care au venit în urmă cu mulți ani la Odorhei să ne viziteze și să ne sprijine. (Îmi aduc amite și acum pastele gătite și servite de voi). De atunci și până în prezent sunt recunoscătoare că mi-a oferit șansa de a contribui și eu la rândul meu la integrarea copiilor în societate. Ulterior am ieșit din sistemul de protecție, am plecat la Facultate și astăzi lucrez ca asistent medical și sprijin familiile defavorizate înregistrate în asociație la Brasov.
În anul 2020 a luat naștere, oficial, Semi di Pace România, la inițiativa unui grup de voluntare din Brașov și a consiliului Director Semi di Pace Italia. De atunci și până în prezent, asociația a desfășurat numeroase acțiuni umanitare care au venit în sprijinul beneficiarilor asociației noastre.
Alături de voluntari și de responsabila Madalina, am realizat activități care au un mare impact în viețile celor mai săraci. În Brașov există serviciul de distribuire alimente, haine și multe alte lucruri esențiale unui copil pentru a putea să își desfășoare într-un mod optim activitățile de zi cu zi.
Doresc să menționez câteva din activitățile pe care noi le desfășurăm la Brașov:
DE CRACIUN FII SOLIDAR
IEPURAȘUL SOLIDAR
PREGĂTIT DE ȘCOALĂ
1 IUNIE-ZIUA COPILULUI
STÂNGERE DE FONDURI
SPRIJIN PERSOANE REFUGIATE DIN UCRAINA

Mulțumim tuturor pentru donațiile făcute pentru persoanele refugiate, mulțumim și Consiliului Director Semi di Pace, care a delegat vizita Președintelui Luca și Erika de curând în România. Este important să mergem în teritoriu să putem observa nevoiile reale ale celor mai puțin norocoși.
Doresc, totodată, să vă mărturisesc că săptămâna trecută, o altă familie ne-a cerut ajutorul: ne-a contactat telefonic și ne-au rugat să îi ajutăm. Este vorba despre un tată a cărui soție a decedat în luna aprilie, rămânând astfel cu 2 copii minori în grijă. Cu astfel de cazuri ne confruntăm zi de zi, iar misiunea noastră este să dispunem de resursele necesare pentru a da curs tuturor solicitărilor. Credem că doar cu ajutorul lui Dumnezeu și al vostru, al celor care mereu ați donat, putem oferi un stop de fericire în sufletele celor care se află în situații disperate.
În încheiere, doresc să vă multumesc din nou pentru tot ceea ce faceți și vă așteptăm cu drag la Brașov, în România.
La mulți ani, Semi di Pace! Împreună creăm viitorul!

Anca, Andreea, Jessica, Mădălina

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *